کلمه کلیدی: اعدام مجدد
  • درخواست اعدام مجدد یک پیرمرد ۶۵‌ ساله‌

    گفتگو با همسر اعدامی زنده‌شده: شوهرم دیگر طاقت ندارد

    پرونده اتهامی مردی که ۲۲‌ سال قبل در جریان درگیری به سبب سوءظن خانوادگی مرتکب قتل شده‌ بود درحالی دوباره به جریان افتاده است که او آن سال‌ها‌ در اتفاقی نادر بعد از اجرای حکم قصاص دوباره زنده شده و با موافقت اولیای‌ دم، دیه پرداخت کرده بود، اما حالا فرزندان صغیر مقتول بزرگ شده‌اند و درخواست اجرای دوباره حکم قصاص را دارند.