کلمه کلیدی: اصول طراحی دکوراسیون
  • آنچه باید درباره چیدمان و دکوراسیون بدانیم

    همه ما همواره مایلیم دکوراسیونی زیبا برای محل کار و زندگیمان طراحی کنیم اما ممکن است شغل و تخصصمان ربطی به چیدمان و طراحی نداشته باشد. اگر بخواهیم خودمان محل زندگی و کارمان را بیاراییم چه؟ اصولش را بخوانید.