کلمه کلیدی: استقلال مالی
  • بازسازی زندگی پس از طلاق- مرحله سوم: استقلال و خودکفایی

    بگذار زندگی‌ات از نو قد بکشد

    زمان می‌گذرد تا همه چیز تغییر کند؛ که ایمان بیاوریم به پویایی٬ به حرکت، به جاری بودن. زمان می‌گذرد تا یکی دیگر شویم؛ یکی که جور دیگری می‌بیند، افکارش مثل قبل نیست. از این پس هر بامداد همگام با طلوع سپیده صبح زندگی، با نیرویی که تاکنون نمی‌شناختم بیدار می‌شوم. قدرت من افزایش می‌یابد. جدیت من آشکار می‌شود. می‌خواهم با نیروی خودارزشمندی فرصت زندگیم را برای بی‌نظیر بودن و رسیدن به حس زیبای استقلال، امتحان کنم.