کلمه کلیدی: آیین همسری
  • قصه عشق در انتخاب همسر

    شاید تاکنون از خودتان پرسیده باشید چگونه است که از فردی برای ازدواج خوشتان می‌آید و از دیگری نه؟ شاید هم بار‌ها از انتخاب دیگران در این زمینه حیرت کرده‌اید، به گونه‌ای که هیچ پاسخی برای این سوال نیافته‌اید که بر چه اساسی دوست شما، فلانی را به عنوان شریک زندگی‌اش انتخاب کرده است؟!

  • به رنجشهای همیشگی عادت نکنیم

    زندگی چیزی نیست که سر طاقچه عادت از یاد من و تو برود... می‌پرسید چرا؟ خوب معلوم است. چون زندگی آنقدر منفعل و فراموش شدنی نیست. زندگی پیوسته برای ما مساله طرح می‌کند یکی از دیگری سخت‌تر و ما باید آن را حل کنیم. چنین موجود مساله‌سازی را چطور می‌شود سر طاقچه عادت فراموش کرد؟