کلمه کلیدی: آیا قلیان باعث سکته مغزی می‌شود؟/افرادی که در خواب خ