کلمه کلیدی: آموزش نوجوانان
  • آگاهی، پیش‌نیاز پیشگیری از رفتارهای پرخطر

    به گفته معاون دفتر مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش، والدین و نوجوانان باید به اطلاعات روز دنیا واقف باشند، زیرا هر اندازه این آگاهی‌‏ها بالا باشد کمتر نوجوانان دچار آسیب می‌شوند؛ دروازه ورود به آسیب‎های اجتماعی رفتارهای پرخطر است که با یادگیری مهارت‎های زندگی و شیوه‎های سالم زیستن می‌توان بر این‌گونه مشکلات فایق آمد.

  • لزوم آموزش هویت جنسی و مهارت زندگی به فرزندان

    مهارت‌های زندگی؛ مهارت‌های شخصی و اجتماعی است که کودکان و نوجوانان باید آنان را یاد بگیرند تا بتوانند در مورد خود و انسان‌های دیگر و کل اجتماع به طور موثر و شایسته و مطمئن عمل نمایند اما یکی از انتقادهای مهم به تعلیم و تربیت رسمی این است که به برخی مهارت‌های حرفه‌ای و ابزاری و تنها بر بعد‌شناختی (سواد) تمرکز کرده است و به دیگر ابعاد فکری و روانی و اجتماعی توجهی ندارد.