کلمه کلیدی: آمار سزارین
  • برگزاری کلاس‌های آموزشی درباره مزایا و معایب زایمان طبیعی و سزارین

    ۹ ماه انتظار و یک دوراهی پیش رو

    جام جم سرا:‌ صاحب فرزند شدن باتمام سختی‌هایش هنگامی که به انتخاب روش تولد نوزاد می‌رسد مادران را بر سر دو راهی قرار می‌دهد که نتیجه آن به عنوان مثال در همدان، رقم زدن آمار بیش از ۵۰ درصدی سزارین‌های غیرضروری درپایان ۹ ماه انتظار است.

  • سزارین بهتر است یا زایمان طبیعی؟

    سال‌هاست که ثابت شده عوارض زایمان طبیعی برای مادر و نوزاد کمتر از سزارین است و دوره نقاهت آن هم بسیار آسانتر و کوتاهتر، با این حال، چرا خانمها و حتی پزشکان در ایران اکثرا سزارین را ترجیح می‌دهند؟