کلمه کلیدی: آسیب‌های اجتماعی
  • روان‌پریشی در بازار مشاوره

    طلاق و اعتیاد نمونه‌هایی از آسیب‌های اجتماعی است که این روزها کارشناسان نسبت به آن هشدار می‌دهند و مسئولان نیز نسبت به سیر صعودی آنها در جامعه ابراز نگرانی می‌کنند، از عواملی که سبب شده این مسائل تاکنون آن طور که باید و شاید حل و فصل نشود، اظهار نظر و ارائه آمارهای غیر واقعی از سوی کارشناسان نامعتبر این حوزه است که رسانه‌ها و افکار عمومی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و گرهی هم از کار جامعه باز نمی‌کند.

  • معتادان در چهارگوشه شهر

    دروازه جهنم روی رودخانه‌ای باز می‌شود که آب کم‌جانش نای کندن زباله‌های دلمه‌شدن در آن را ندارد، اما کانال کوتاه سیمانی علم شده در کناره‌اش برای معتادان، سپری دفاعی شده است