کلمه کلیدی: آسم در کودکان
  • کودکان بیشتر در خطرند

    همه چیز درباره آسم

    آسم یک بیماری التهابی دستگاه تنفسی است که متأسفانه میزان شیوع این بیماری و مرگ و میر ناشی از آن در دنیا رو به افزایش می‌باشد این بیماری رایج‌ترین بیماری مزمن در دوران کودکی به شمار می‌رود. بیماری آسم یا سندرم آسم بیماری پیچیده‌ای است که بسیاری از اندام‌ها را در بدن انسان درگیرمی کند و هنوز ابهامات زیادی در زمینه سیر تکوین این بیماری و آسیب زایی آن وجود دارد و به همین دلیل هنوز هم در جهان تشخیص و درمان این بیماری با تأخیر صورت می‌گیرد.