کلمه کلیدی: مالتیپل اسکروزیس
  • نگرانی‌تان درباره ام اس منطقی است؟

    گاهی دانستن بیش از اندازه در رابطه با بیماری‌ها، می‌تواند برای یک فرد عادی حسابی دردسرساز شود بخصوص زمانی که آن فرد حساس هم باشد، این مساله باعث می‌شود به‌دنبال علائم بیماری در بدن خود بگردد.