کلمه کلیدی: زنان ایرانی پس از ۳۰ سالگی مراقب این 22 عامل سرطان سینه باشید!
  • پس از ۳۰ سالگی مراقب این 22 عامل سرطان سینه باشید!

    باید دانست که کشف زودرس سرطان در مراحل اولیه، منجر به درمانهای آسان تری می شود و مهمترین فردی که در این کشف می تواند کمک کند شخص زنان هستند. در ایران، سالانه ۱۰ هزار سرطان سینه جدید پیدا می‌شود که تحت درمان قرار می‌گیرند.