کلمه کلیدی: اختلال کمبود توجه
  • گاهی اختلال توجه با بیش فعالی مشخص می‌شود

    فرزندتان اختلال کمبود توجه دارد!

    معمولا خانواده‌ها آرزو دارند فرزندشان در تمام زمینه‌ها بی‌عیب و نقص باشد و تحمل مشکل را ندارند.