• برنزه بکنم یا نکنم؟

    متاسفانه امروزه در میان جوانان رواج یافته است، برنزه کردن پوست بدن است که می‏تواند با خوابیدن در مقابل نور آفتاب، در فضای باز و کنار استخر یا با استفاده از دستگاه سولاریوم باشد که این قبیل موارد، خطرات زیانبار تابش اشعه ماورای بنفش را تشدید می‌کند، از این‌رو باید از تماس‌های غیرضروری با اشعه ماورای بنفش خورشید خودداری به عمل آید.

با استفاده از فید، مشترک مطالب «جام‌جم سرا» شوید.

ضمیمه این هفته