• گفتگوي اشپيگل با وزير خارجه عراق

  جام جم آنلاین - ناجی صبری استاد رشته زبان انگلیسی بود که سال گذشته با دستور مستقیم صدام به سمت وزارت امورخارجه عراق منصوب شد. صبری که پنجاه و یک سال دارد و در فاصله سال های 1999 تا 2001 نماینده عراق در سازمان بین المللی تسلیحات اتمی در وین بود.وزیر خارجه فعلی عراق از طرفداران شدید صدام است حال آنکه پسر عموی خود را در تسویه حساب خونین صدام از دست داده و برادرش را نیز.

 • گفتگوي اشپيگل با وزير خارجه عراق

  جام جم آنلاین - ناجی صبری استاد رشته زبان انگلیسی بود که سال گذشته با دستور مستقیم صدام به سمت وزارت امورخارجه عراق منصوب شد. صبری که پنجاه و یک سال دارد و در فاصله سال های 1999 تا 2001 نماینده عراق در سازمان بین المللی تسلیحات اتمی در وین بود.وزیر خارجه فعلی عراق از طرفداران شدید صدام است حال آنکه پسر عموی خود را در تسویه حساب خونین صدام از دست داده و برادرش را نیز.

 • سردار صفوي:اگر به اقتصاد و فرهنگ توجه نکنيم ، امنيت ملي حفظ نمي شود

  وقتی از یاران و همراهان گذشته اش می پرسم ، چشم هایش به دور دست آسمان خیره می شود. نمی دانم چه می بیند که لحظاتی بعد سرش را پایین می اندازد؛ انگار می خواهد دیدگانی را که اشک ، آنهارا پر کرده است پنهان کند.«هر وقت عکسهای جبهه را نگاه می کنم ، دلم می گیرد. آخر، از آن همه دوست و همرزم صمیمی

 • سردار صفوي:اگر به اقتصاد و فرهنگ توجه نکنيم ، امنيت ملي حفظ نمي شود

  وقتی از یاران و همراهان گذشته اش می پرسم ، چشم هایش به دور دست آسمان خیره می شود. نمی دانم چه می بیند که لحظاتی بعد سرش را پایین می اندازد؛ انگار می خواهد دیدگانی را که اشک ، آنهارا پر کرده است پنهان کند.«هر وقت عکسهای جبهه را نگاه می کنم ، دلم می گیرد. آخر، از آن همه دوست و همرزم صمیمی

 • دکتر صادق طباطبايي:سياست گام به گام را قبول نداشتم

  سید صادق طباطبایی چند بار با تاکید گفت که هیچ گاه دیگر به عالم سیاست و فعالیت های اجرایی بازنمی گردد.او می گوید که تمام انگیزه های خود برای این کار را از دست داده و فقط قصد دارد ضمن تدوین و جمع آوری آثار علمی اش ، خاطرات و آموخته های خود از انقلاب را برای نسل سوم به نگارش در آورد.این شخصیت به قول خیلی ها شیک پوش می گوید در عالم تجارت دستی ندارد و حقوق بازنشستگی دانشگاه را برای امرار معاش خود کافی می داند .

 • دکتر صادق طباطبايي:سياست گام به گام را قبول نداشتم

  سید صادق طباطبایی چند بار با تاکید گفت که هیچ گاه دیگر به عالم سیاست و فعالیت های اجرایی بازنمی گردد.او می گوید که تمام انگیزه های خود برای این کار را از دست داده و فقط قصد دارد ضمن تدوین و جمع آوری آثار علمی اش ، خاطرات و آموخته های خود از انقلاب را برای نسل سوم به نگارش در آورد.این شخصیت به قول خیلی ها شیک پوش می گوید در عالم تجارت دستی ندارد و حقوق بازنشستگی دانشگاه را برای امرار معاش خود کافی می داند .