• معامله تسليحاتي پنهاني عراق؛

  در گوشهای پنهانی از فرودگاه پرتردد فیومی چینو رم، ماموران پلیس بیسروصدا بارهای کنترل شده مسافری را به دنبال یافتن مواد مخدر تفتیش میکنند. اما آنچه مییابند کاتالوگی مربوط به اسلحه است که سرنخی بزرگتر در اختیارشان میگذارد.

 • 48 هزار مزدور افسارگسيخته در عراق

  در حال حاضر نزدیک به یک سوم تعداد نظامیان امریکایی مقاطعه کار خصوصی امریکایی در عراق حضور دارند که درصد زیادی از آنان نگهبانان امنیتی خصوصی با سلاح های خودکار، زره پوش ، بالگرد و کامیون های ضدگلوله هستند.

 • امپراتوري رو به افول امريکا

  با توجه به روند رو به رشد وسریع کشورهای چین و هند در زمینه های مختلف از جمله اقتصادی از یک سو و کند شدن سیر پیشرفت امریکا از سویی دیگر، برای هر تحلیلگر وکارشناس مسائل بین المللی شکی نمی ماند که این دو کشور نامزد ابرقدرت شدن در دهه های آینده خواهند بود.

 • لبنان عرصه تاخت و تازها

  در شرایطی که مردم لبنان و بویژه مسلمانان این کشور، پیروزی غرورآفرین سال گذشته حزب الله در قبال تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک لبنان در جریان جنگ 33 روزه را جشن گرفته است ، لبنان همچنان با شرایط بحرانی داخلی مواجه است.

 • اعتراف به اشتباهات با کدامين هدف

  «غرور کار دستمان داد»، «اصلاح طلبان به معیشت مردم بی اعتنا بودند»، «کم تجربگی از مشکلات مجلس ششم بود» و «جبهه اصلاحات از زیادی مارادوناها رنج می برد»

 • رهايي از شر ژنرال هاي کودتاچي

  یکی از مخالفان پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان خواستار کناره گیری ژنرال مشرف شد تا انتخابات آینده بدون مداخله دولت نظامی او برگزار شود.

 • شکست دولت سنيوره در انتخابات لبنان

  مخالفان دولت لبنان در مبارزه ای شدید بین دولت تحت حمایت امریکای لبنان و مخالفان تحت حمایت سوریه آن ، یکی از دو کرسی پارلمان را در انتخابات میان دوره ای روز یکشنبه برای جانشینی دو نماینده ترور شده از حزب حاکم به دست آوردند.

 • رهايي از شر ژنرال هاي کودتاچي

  یکی از مخالفان پرویز مشرف رییس جمهور پاکستان خواستار کناره گیری ژنرال مشرف شد تا انتخابات آینده بدون مداخله دولت نظامی او برگزار شود.

 • آموزه بزرگ مشروطيت

  از مرداد 1285که مظفرالدین شاه فرمان مشروطه را صادر کرد بیش از یک قرن می گذرد؛ قیامی که با در خواست عدالتخواهانه آغاز و برگزاری انتخابات و تدوین قانون اساسی را در پی داشت.

 • اتحاد و انسجام نياز امروز جهان اسلام

  بی شک زمان حاضر بیش از هر زمان و دوره تاریخی دیگری ، اتحاد و انسجام ملتهای مسلمان در برابر هجمه های گوناگون سلطه گران و ابرقدرت ها علیه جهان اسلام در همه جهان احساس می شود.

 • سيل تسليحات به سوي خاورميانه

  خبر این است که امریکا ناگهان تصمیم گرفته است 63 میلیارد دلار اسلحه به خاورمیانه ارسال کند: 30 میلیارد به اسرائیل ، 13 میلیارد به مصر و 20 میلیارد به عربستان سعودی و دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس.