• الزامات ورود به عملیات روانی علیه دشمن

    فناوری رسانه طی چند سال اخیر به شکل عجیبی توسعه یافته است. موج‌های خبری از شبکه‌های غیر رسمی تولید و وارد رسانه‌های رسمی می‌شود، در حالی که زمانی رسانه‌های رسمی، مرجع ورود موج‌های خبری به شبکه رسمی بودند.

  • جمع جامعه علیه کرونا

    سرشت انسان سرشار است از فضایل و اخلاق‌های خوب و رذایل و اخلاق‌های بد. انسان‌ها نیز در هنگام مواجهه با بحران، هرکدام بسته به میزان پایبندی به اخلاقیات و سطح آگاهی‌هایشان، رفتارهای متفاوتی را از خود نشان می‌دهند.

  • در آیینه و خشت...

    کمرنگ بریز بابا جان...ها به عرضم می‌رسی؟ طاعون که اومده بود، شهر شده بود شهر مرده‌ها. خوراک گیر نمی‌اومد. همه از هم فراری بودن. خدا رحمی، ما زنده موندیم.