• عکس های ورزشی

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین: در هفته ای که گذشت جهان ورزش شاهد رویدادهای گونگونی بود. در این گزارش 10 عکس از اخبار ورزشی جهان در هفته ای که سپری شد ارائه می شود. 30 بهمن 91 . منبع: Reuters .

 • اروپا زیر برف

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین: بارش برف زمستانی چهره اروپا را تغییر داده است. در این گزارش 10 عکس از مناطق مختلف اروپا در زمستانی برفی ارائه می شود. اروپا زیر برف . 30 بهمن 91 . منبع: Francetv info.

 • عکس های خبری

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین: در هفته ای که گذشت (ششم تا 15 فوریه) اخبار گوناگون بنا به اهمیت یا جذاب بودن مانند همیشه تیترهای رسانه های مختلف را تشکیل دادند. عکس ها بخش جذابی از رسانه های جهان را تشکیل می دهند. نگاهی به عکس های خبری هفته گذشته. 29 بهمن 91.منابع: Reuters,AFP,AP.

 • 10 عکس از دور دنیا

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین: سلیقه در انتخاب سوژه توسط عکاس و در عین حال حضور او در زمان و مکان مناسب دلیل اصلی جذابیت عکس است. 10 عکس از دور دنیا. 29 بهمن 91. منبع: AFP.

 • اخبار هفته به روایت تصویر

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین: در هفته گذشته (9 تا 15 فوریه) وقایع گوناگونی در گوشه و کنار جهان رخ داده اند.عکس ها گویاترین بخش اخبار جهان را تشکیل می دهند. نگاهی کوتاه به عکس های خبری برگزیده هفته. 28 بهمن 91. منبع: Le Figaro .

 • دنیا از دریچه دوربین

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین: سلیقه در انتخاب سوژه توسط عکاس و در عین حال حضور او در زمان و مکان مناسب دلیل اصلی جذابیت عکس است.دنیا از دریچه دوربین. 28 بهمن 91. منبع: AFP .

 • عکس های منتخب خبری

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین: در 24 ساعت گذشته وقایع گوناگونی در گوشه و کنار جهان رخ داده است. برخورد قطعات یک شهاب سنگ در منطقه اورال روسیه امروز در صدر اخبار جهان بوده و به همین مناسبت بخشی از این گزارش تصویری را به این پدیده اختصاص داده ایم. عکس های خبری بخشی جذاب و مهم از اخبار را به خود اختصاص می دهد. نگاهی کوتاه به 10 عکس خبری 24 ساعت گذشته. 27 بهمن 91. منبع: BBC.

 • جهان به روایت تصویر

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین: سلیقه در انتخاب سوژه توسط عکاس و در عین حال حضور او در زمان و مکان مناسب دلیل اصلی جذابیت عکس است. جهان به روایت تصویر. 27 بهمن 91. منبع: BBC.

 • دور دنیا با نشنال جئوگرافیک

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین: نشریه نشنال جئوگرافیک در انتشار عکس های متنوع از حیات وحش ، محیط زیست ، اقوام گوناگون ، کشورهای جهان و غیره از سلیقه ویژه ای برخوردار بوده و از نظر کیفیت و سوژه از جمله بهترین نشریات در انتخاب عکس محسوب می شود. در این گزارش، 10 عکس از مناطق مختلف جهان ارائه می شود.عکس ها به اندازه ای گویا هستند که نیاز به توضیح و تفسیر زیادی ندارند. دور دنیا با نشنال جئوگرافیک. 25 بهمن 91 .منبع: نشنال جئوگرافیک،National Geographic .

 • اخبار روز از نگاه دوربین

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین:عکس های خبری بخشی جذاب و مهم از اخبار را به خود اختصاص می دهد. نگاهی کوتاه به 10 عکس خبری روز جهان در 24 ساعت گذشته. 25 بهمن 91. منابع:BBC,AFP.

 • عکس های خبری جهان

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین: در 24 ساعت گذشته وقایع گوناگونی در گوشه و کنار جهان رخ داده است. عکس های خبری بخشی جذاب و مهم از اخبار را به خود اختصاص می دهد. نگاهی کوتاه به 10 عکس خبری 24 ساعت گذشته. 24 بهمن 91. منابع: BBC,AFP.

 • دور دنیا از دریچه دوربین

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین: سلیقه در انتخاب سوژه توسط عکاس و در عین حال حضور او در زمان و مکان مناسب دلیل اصلی جذابیت عکس است.دور دنیا از نگاه دوربین. 24 بهمن 91. منبع:AFP .

 • رنگین های جام ملت های آفریقا

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین: جام ملت های آفریقا یکشنبه شب با برگزاری دیدار فینال میان تیم های نیجریه و بورکینا فاسو خاتمه یافت. نیجریه با پیروزی یک برصفر جام قهرمانی را به دست آورد. در این گزارش تصویری 10 چهره از رنگین ترین های طرفداران تیم های فوتبال شرکت کننده در این رقابت ها ارائه می شود. 23 بهمن 91. منبع: AFP.

 • عکس های خبری روز

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین:عکس های خبری بخشی جذاب و مهم از اخبار را به خود اختصاص می دهد. نگاهی کوتاه به 10 عکس خبری روز جهان در 24 ساعت گذشته. 23 بهمن 91. منبع: AFP،BBC.

 • اخبار هفته به روایت تصویر

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین: در هفته گذشته (دو تا هشتم فوریه) وقایع گوناگونی در گوشه و کنار جهان رخ داده اند.عکس ها گویاترین بخش اخبار جهان را تشکیل می دهند. نگاهی کوتاه به عکس های خبری برگزیده هفته. 22 بهمن 91. منابع:lefigaro ، BBC.