• جهان از دریچه دوربین

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین: سلیقه در انتخاب سوژه توسط عکاس و در عین حال حضور او در زمان و مکان مناسب دلیل اصلی جذابیت عکس است.جهان از دریچه دوربین. 20 اسفند 91. منبع: AFP .

 • عکس های خبری

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین: در 24 ساعت گذشته وقایع گوناگونی در گوشه و کنار جهان رخ داده است. عکس های خبری بخشی جذاب و مهم از اخبار را به خود اختصاص می دهد. نگاهی کوتاه به 10 عکس خبری 24 ساعت گذشته. 20 اسفند 91. منبع: AFP.

 • دنیا به روایت تصویر

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین: سلیقه در انتخاب سوژه توسط عکاس و در عین حال حضور او در زمان و مکان مناسب دلیل اصلی جذابیت عکس است. دنیا به روایت تصویر. 19 اسفند 91. منابع: AFP ،BBC .

 • عکس های خبری

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین: در هفته گذشته (دوم تا هشتم مارس) وقایع گوناگونی در گوشه و کنار جهان رخ داده اند.عکس ها گویاترین بخش اخبار جهان را تشکیل می دهند. نگاهی کوتاه به عکس های خبری برگزیده هفته. 19 اسفند 91. منبع: BBC.

 • عکس های خبری

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین: در 24 ساعت گذشته وقایع گوناگونی در گوشه و کنار جهان رخ داده است. عکس های خبری بخشی جذاب و مهم از اخبار را به خود اختصاص می دهد. نگاهی کوتاه به 10 عکس خبری 24 ساعت گذشته. 18 اسفند 91. منبع: AFP.

 • دنیا از نگاه دوربین

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین: سلیقه در انتخاب سوژه توسط عکاس و در عین حال حضور او در زمان و مکان مناسب دلیل اصلی جذابیت عکس است. دنیا از نگاه دوربین. 18 اسفند 91. منبع: AFP.

 • سفر با نشنال‌ جئوگرافیک

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین: نشریه نشنال جئوگرافیک در انتشار عکس های متنوع از حیات وحش ، محیط زیست ، اقوام گوناگون ، کشورهای جهان و غیره از سلیقه ویژه ای برخوردار بوده و از نظر کیفیت و سوژه از جمله بهترین نشریات در انتخاب عکس محسوب می شود. در این گزارش، 10 عکس از مناطق مختلف جهان ارائه می شود.عکس ها به اندازه ای گویا هستند که نیاز به توضیح و تفسیر زیادی ندارند. سفر با نشنال جئوگرافیک. 16 اسفند 91 .منبع: نشنال جئوگرافیک،National Geographic .

 • عکس های خبری

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین: در 24 ساعت گذشته وقایع گوناگونی در گوشه و کنار جهان رخ داده است. عکس های خبری بخشی جذاب و مهم از اخبار را به خود اختصاص می دهد. نگاهی کوتاه به 10 عکس خبری 24 ساعت گذشته. 16 اسفند 91. منبع: BBC.

 • سالن اتومبیل ژنو

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین: هشتادو سومین سالن بین المللی اتومبیل ژنو که از معتبرترین سالن های اتومبیل جهان محسوب می شود از روز پنجم مارس درهایش را به روی روزنامه نگاران گشود. از روز پنجشنبه هفتم تا 17 مارس این سالن پذیرای عموم خواهد بود. بدیهی است در فرصت های دیگر گزارش هایی تصویری از سالن بین المللی اتومبیل ژنو ارائه می شود. 10 ستاره سالن ژنو. 15 اسفند 91 . منبع: AFP .

 • عکس های خبری

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین:عکس های خبری بخشی جذاب و مهم از اخبار را به خود اختصاص می دهد. نگاهی کوتاه به 10 عکس خبری روز جهان در 24 ساعت گذشته. 15 اسفند 91. منبع: francetvinfo.

 • جهان از نگاه دوربین

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین: سلیقه در انتخاب سوژه توسط عکاس و در عین حال حضور او در زمان و مکان مناسب دلیل اصلی جذابیت عکس است. جهان از نگاه دوربین. 14 اسفند 91. منبع: Francetvinfo.

 • عکس های خبری

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین:عکس های خبری بخشی جذاب و مهم از اخبار را به خود اختصاص می دهد. نگاهی کوتاه به 10 عکس خبری روز جهان در 24 ساعت گذشته. 14 اسفند 91. منبع: BBC.

 • دنیا به روایت تصویر

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین: سلیقه در انتخاب سوژه توسط عکاس و در عین حال حضور او در زمان و مکان مناسب دلیل اصلی جذابیت عکس است. دور دنیا به روایت تصویر. 12 اسفند 91. منبع: AFP ،Reuters .

 • عکس های خبری

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین: در هفته گذشته (23 فوریه تا اول مارس) وقایع گوناگونی در گوشه و کنار جهان رخ داده اند.عکس ها گویاترین بخش اخبار جهان را تشکیل می دهند. نگاهی کوتاه به عکس های خبری برگزیده هفته. 12 اسفند 91. منابع: AFP,BBC,Reuters.

 • 10 عکس از دور دنیا

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین: سلیقه در انتخاب سوژه توسط عکاس و در عین حال حضور او در زمان و مکان مناسب دلیل اصلی جذابیت عکس است. 10 عکس از دور دنیا. 11 اسفند 91. منبع: Francetvinfo.