• عکس های خبری

  عکاس: گزاش تصویری

  جام جم آنلاین:عکس های خبری بخشی جذاب و مهم از اخبار را به خود اختصاص می دهد. نگاهی کوتاه به 10 عکس خبری روز جهان در 24 ساعت گذشته. 18 فروردین 92. منبع: AFP. مترجم: بهرام افتخاری.

 • 10 عکس از دور دنیا

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین: سلیقه در انتخاب سوژه توسط عکاس و در عین حال حضور او در زمان و مکان مناسب دلیل اصلی جذابیت عکس است. 10 عکس از دور دنیا. 17 فروردین 92. منابع: Reuters ،AFP.

 • عکس های خبری

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین: در هفته گذشته (30 مارس تا پنجم آوریل) وقایع گوناگونی در گوشه و کنار جهان رخ داده اند.عکس ها گویاترین بخش اخبار جهان را تشکیل می دهند. نگاهی کوتاه به عکس های خبری برگزیده هفته. 17 فروردین 92. منبع: Figaro Magazine. مترجم: بهرام افتخاری.

 • دور دنیا از نگاه دوربین

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین: سلیقه در انتخاب سوژه توسط عکاس و در عین حال حضور او در زمان و مکان مناسب دلیل اصلی جذابیت عکس است.دور دنیا از نگاه دوربین. 16 فروردین 92 .منابع: AFP ،BBC . مترجم: بهرام افتخاری.

 • عکس های خبری

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین:عکس های خبری بخشی جذاب و مهم از اخبار را به خود اختصاص می دهد. نگاهی کوتاه به 10 عکس خبری روز جهان در 24 ساعت گذشته. 16 فروردین 92. منابع: BBC ،AFP. مترجم: بهرام افتخاری.

 • جهان از دریچه دوربین

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین: سلیقه در انتخاب سوژه توسط عکاس و در عین حال حضور او در زمان و مکان مناسب دلیل اصلی جذابیت عکس است.جهان از دریچه دوربین. 11 فروردین 92 .منبع: AFP . مترجم: بهرام افتخاری.

 • عکس های خبری

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین:عکس های خبری بخشی جذاب و مهم از اخبار را به خود اختصاص می دهد. نگاهی کوتاه به 10 عکس خبری روز جهان در 24 ساعت گذشته. 11 فروردین 92. منابع: BBC ،AFP. مترجم: بهرام افتخاری.

 • 10 عکس از دور دنیا

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین: سلیقه در انتخاب سوژه توسط عکاس و در عین حال حضور او در زمان و مکان مناسب دلیل اصلی جذابیت عکس است. 10 عکس از دور دنیا. 10 فروردین 92. منبع: Francetvinfo.

 • عکس های خبری

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین: در هفته گذشته (23 تا 29 مارس) وقایع گوناگونی در گوشه و کنار جهان رخ داده اند.عکس ها گویاترین بخش اخبار جهان را تشکیل می دهند. نگاهی کوتاه به عکس های خبری برگزیده هفته. 10 فروردین 92. منبع: Francetv info.

 • عکس های خبری

  عکاس: گزاش تصویری

  جام جم آنلاین:عکس های خبری بخشی جذاب و مهم از اخبار را به خود اختصاص می دهد. نگاهی کوتاه به 10 عکس خبری روز جهان در 24 ساعت گذشته. 23 اسفند 91. منابع: BBC ،AFP.

 • سفر با نشنال‌ جئوگرافیک

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین: نشریه نشنال جئوگرافیک در انتشار عکس های متنوع از حیات وحش ، محیط زیست ، اقوام گوناگون ، کشورهای جهان و غیره از سلیقه ویژه ای برخوردار بوده و از نظر کیفیت و سوژه از جمله بهترین نشریات در انتخاب عکس محسوب می شود. در این گزارش، 10 عکس از مناطق مختلف جهان ارائه می شود.عکس ها به اندازه ای گویا هستند که نیاز به توضیح و تفسیر زیادی ندارند. سفر با نشنال جئوگرافیک. 23 اسفند 91 .منبع: نشنال جئوگرافیک،National Geographic .

 • عکس های خبری

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین: در 24 ساعت گذشته وقایع گوناگونی در گوشه و کنار جهان رخ داده است. عکس های خبری بخشی جذاب و مهم از اخبار را به خود اختصاص می دهد. نگاهی کوتاه به 10 عکس خبری 24 ساعت گذشته. 22 اسفند 91. منابع: AFP، BBC.

 • بازگشت زمستان

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین: اروپا در آستانه فصل بهار بار دیگر زمستان را تجربه می کند. بارش برف سنگین چهره ای زمستانی به اروپا داده است. در این گزارش 10 عکس از مناطق مختلف اروپا پوشیده در برف زمستانی ارائه می شود. بازگشت زمستان . 22 اسفند 91 . منبع: Francetv info.

 • 10 عکس از دور دنیا

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین: سلیقه در انتخاب سوژه توسط عکاس و در عین حال حضور او در زمان و مکان مناسب دلیل اصلی جذابیت عکس است. 10 عکس از دور دنیا. 21 اسفند 91. منبع: Francetvinfo.

 • عکس های خبری

  عکاس: گزارش تصویری

  جام جم آنلاین:عکس های خبری بخشی جذاب و مهم از اخبار را به خود اختصاص می دهد. نگاهی کوتاه به 10 عکس خبری روز جهان در 24 ساعت گذشته. 21 اسفند 91. منابع: BBC ،AFP.