• امروز تاریخ، قزوین را ورق می‌زند...

    امروز روز قزوین است؛ شهری که 1800سال پیش توسط شاپور ساسانی بنیان ‌گذاشته شد و پیش از آن نیز پایتخت زمستانی مادها بود. از همان روزگاران تا همین چند قرن پیش نیز در اوج قرار داشت؛ هر قرن شکوفاتر از قرن پیش تا جایی که در دوران صفویه در صدر شهرهای ایران نشست و عنوان پایتختی این سرزمین را از آن خود کرد.