• متهم قصد خروج از کشور را داشت

    سرقت در مشهد دستگیری در زاهدان

    فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان گفت: فردی که به دلیل سرقت مسلحانه مبلغ ۷ میلیارد تومان تحت تعقیب مراجع قضایی خراسان رضوی بود، قبل از فرار از کشور در زاهدان دستگیر شد.