• شورای شهر پیگیری قانونی می‌کند

    درختان قطع شده پارک شاهد ایلام سالم و سرحال بودند

    قرار بود شهرها جایی باشد برای ساختن زندگی بهتر و برخورداری از امکانات بیشتر؛ برای تامین آرامش به مدد دانش متخصصان حوزه شهری و مکانی برای ارتقای سطح رفاه شهروندان؛ نه جایی با سقف خاکستری، خیابان‌های شلوغ و پرترافیک،‌ صداهای کرکننده بوق وسایل نقلیه و ویراژ موتورسیکلت‌ها و حضور ساختمان‌ها و خانه‌هایی بی‌قواره با دیوارهای سنگی.