• مدیرکل گمرک ایلام:

    بسته شدن مرز مهران صحت ندارد

    مدیرکل گمرک استان ایلام شایعات در خصوص بسته شدن مرز مهران را بی اساس دانست و گفت: تردد کامیون و تریلرهای تجاری از این مرز بدون مشکل و به راحتی در حال انجام است.

  • سدهای ایلام در آستانه سرریز قرار دارند

    معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای ایلام با بیان اینکه در صورت ادامه بارندگی پائیزی مخزن آب سد های سه گانه استان سرریز خواهد کرد، گفت: میزان ذخیره آب سه سد کنگیر ،چم گردلان و دویرج این استان هم اکنون مطلوب است.