• کتاب داستان راستان استاد مطهری یادآور سلوک زندگی معنوی است

    زندگی نو با راستان حق اندیش

    «داستان‌هایی که شاید برای کودکان و نوجوانان نوشته‌اند ولی در اصل برای بزرگسالان است.» این تعریف یکی از ویژگی‌های مهجور مانده از کتاب داستان راستان است؛ کتابی که چون زمانی در کودکی خوانده شده است، دیگر گمان می‌رود در بزرگی نباید سراغش رفت، اما حرف‌هایی در این کتاب دو جلدی نوشته شده که دقیقا در متن زندگی هر روزه ما کاربرد دارد: برای کار کردنمان، فکر کردنمان، تقسیم زمان‌بندی‌های روزانه‌مان و... .