موسسه مطبوعاتی و روزنامه فرهنگي، اجتماعی جام جم

رئیس موسسه و مدیر عامل: غلامرضا نوری

صاحب امتياز: سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران

نشاني: خيابان ميرداماد، جنب مسجد الغدير، پلاک 129

تلفن: 23004000

دورنگار تحريريه: 22226252

سازمان شهرستان‌ها: 44231103

امور مشتركين: 44202930

سازمان آگهي‌ها :42721000

روابط عمومی: 22262142
پست الکترونیکی روابط عمومی: info@jjo.ir

شاپا: ISSNI735-3637

چاپ: به صورت همزمان در تهران و شهرستان‌هاي اصفهان، اهواز، تبريز، ساري و همدان (چاپخانه‌هاي روزنامه جام‌جم)

پذیرنده:

رئیس موسسه و مدیر عامل

ceo@jjo.ir

23004435

23004451

معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات

ict@jjo.ir

22222316

23004100

300011239

معاونت اداری، مالی

edari@jjo.ir

23004162

23004100

معاونت آگهی‌ها

adv@jjo.ir

4272200

300011222

روابط عمومی

300011233

جام‌جم آنلاين

www.jjo.ir

online@jjo.ir

23004153

23004141

300011230

جام‌جم ورزشی

www.jamejamsport.ir

sport-web@jjo.ir

23004153

23004141

300011216

جام‌جم عکس

www.jamejamimage.ir

image-web@jjo.ir

23004153

23004141

300011230

جام‌جم نوا

www.jamejamnava.ir

nava-web@jjo.ir

23004153

23004141

300011230

جام‌جم نما

www.jamejamnama.ir

nama-web@jjo.ir

23004153

23004141

300011230

جام‌جم سرا

www.jamejamsara.ir

sara-web@jjo.ir

23004153

23004141

300011230

جام‌جم نشریات

www.jamejamnewspaper.ir

press-web@jjo.ir

23004153

23004141

300011230

جام جم سیما

www.jamejamsima.ir

sima-web@jjo.ir

23004153

23004141

300011230

جام‌جم کلیک

www.jamejamclick.ir

click-web@jjo.ir

23004153

23004141

300011226

سردبیر روزنامه

editor-in-chief@jjo.ir

23004304

22222513

22226252

300011210-21

گروه حوادث

300011217

گروه فرهنگی

culture@jjo.ir

23004320

300011213

گروه سیاسی

politics@jjo.ir

23004306

300011210

گروه رسانه

media@jjo.ir

23004316

300011211

گروه اقتصادی

economic@jjo.ir

23004327

300011212

گروه جامعه

society@jjo.ir

23004000

22226252

300011215

گروه ورزش

sport@jjo.ir

23004329

300011216

گروه شهرستان‏ها

provinces@jjo.ir

23004340

300011218

گروه اندیشه

thought@jjo.ir

23004342

300011228

گروه دانش

science@jjo.ir

23004000

300011214

گروه بین الملل

international@jjo.ir

23004307

صفحه سلامت

health@jjo.ir

23004316

معاون صفحات میانی

300011211, 15, 16

معاون خبر

300011210-18

قاب کوچک

ghabekoochak@jjo.ir

23004248

22224249

300011221

کلیک

click@jjo.ir

23004248

22224249

چاردیواری

4divari@jjo.ir

23004248

22224249

300011219

تپش

tapesh@jjo.ir

23004248

22224249

300011224

سیب

sib@jjo.ir

23004248

22224249

300011225

ایام

ayam@jjo.ir

23004248

22224249

جام سیاست

300011240

انتشارات

entesharat@jjo.ir

22920780

22920783