کلمه کلیدی: پیاده‌ روی «جاماندگان» در روز اربعین برگزار می‌شود
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد