کلمه کلیدی: وزیر اطلاعات:اخیرا کشف تیم‌های ترور روزانه شده بود/شناسایی بیش از ۲۵تیم تروریستی در ۲ماه و نیم گذشته
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد