کلمه کلیدی: نیروهای جهادی جانباخته در حادثه واژگونی قایق گمیشان «شهید خدمت» محسوب می‌شوند
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد