کلمه کلیدی: موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد