کلمه کلیدی: قتل دوست
    • حوادث

    گفت‌وگو با جوان متهم به قتل

    همه چیز از سوءتفاهم شروع شد

    هاشم، مرد جوانی است که به اتهام قتل دوستش با ضربات متعدد چاقو در زندان به سر می‌برد. او که دو هفته قبل در شعبه 71 دادگاه کیفری ‌استان تهران محاکمه شده، درباره چگونگی این قتل صحبت می‌کند.