کلمه کلیدی: فوت ۳ کارگر محبوس در تونل و مصدوم شدن ۸ نفر
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد