کلمه کلیدی: فرمانده انتظامی زابل مورد اصابت گلوله قرار گرفت
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد