کلمه کلیدی: عامل اصلی گرانی و کاهش ارزش پول ملی مسائل مدیریتی است نه تحریم
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد