کلمه کلیدی: ظریف: در هر شرایطی در کنار ملت و دولت عراق هستیم
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد