کلمه کلیدی: شهر جدید پردیس
  • رئیس هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان کشور:

    الگوی مسکن مهر باید ادامه یابد

    نیاز کشور به مسکن، امروز به سطحی رسیده است که عملکرد و دستاوردهای هر دولتی را با معیار «تامین مسکن» می‌سنجند.