کلمه کلیدی: خسارت ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومانی به شبکه اورژانس کشور در ناآرامی‌های اخیر
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد