کلمه کلیدی: تعیین وضعیت 11 هزار اسیر ایرانی با سرنوشت نامعلوم/ جزییات تبادل اسرای ایران و عراقی بین سال‌های سال 59 تا 82
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد