کلمه کلیدی: تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران خلاف امنیت ملی و توسعه اقتصادی کشور است
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد