کلمه کلیدی: برخی ویروس بدبینی را منتشر می‌کنند / به جز چند کشور معلوم‌الحال، هیچ‌کس در کنار آمریکا قرار ندارد
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد