کلمه کلیدی: 92 اسلحه
  • دادستان عمومی و انقلاب مرکز کرمانشاه:

    کشف ۹۲ کلت در کرمانشاه ربطی به حوادث تروریستی تهران ندارد

    صادقی دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه به خبر کشف 92 کلت کمری در کرمانشاه واکنش نشان داد و گفت: کشف این اسلحه‌ها مربوط به قبل است و تاکنون هیچ گونه ارتباطی بین حوادث تروریستی روز چهارشنبه تهران واین اسلحه‌ها احراز نشده است.