کلمه کلیدی: 80 روز تردد رایگان ساکنان محدوده طرح ترافیک
    • جامعه

    معاون عمرانی فرماندار تهران اعلام کرد:

    80 روز تردد رایگان ساکنان محدوده طرح ترافیک

    معاون عمرانی فرماندار تهران در واکنش به خبر اعمال محدودیت دو ساعته برای حضور شهروندان در مترو تهران و خرید مجدد بلیت، گفت: برای مترو همانند سال گذشته محاسبه بلیت شهروندان بر اساس مسافت خواهد بود و در مصوبه چیزی به عنوان محدودیت زمان ندیده ام.