کلمه کلیدی: 8 نکته پند آموز از زلزله تهران
  • رئیس کمیته امداد با اشاره به زلزله اخیر تهران

    8 نکته پند آموز از زلزله تهران

    رئیس کمیته امداد با اشاره به زلزله اخیر تهران نوشت: آیه انتم الفقراء الی الله تفسیر عملی شد و همه در نداشتن‌ها برابر شدند؛ دعای اهل دل و مومنین و کارنامه اعمال خوب مردم عزیز به یاری آمد و خدای مهربان معجزه‌اش را نشان داد؛ او ارحم الراحمین است.