کلمه کلیدی: 8 نکته برای این که در ماه‌های سرد سال خوش‌رکاب‌تان همراه‌تر باشد
    • دانش

    8 نکته برای این که در ماه‌های سرد سال خوش‌رکاب‌تان همراه‌تر باشد

    همین که به اولین باد پاییزی و روزهای سرد سال می‌رسیم، خیلی کارها برای انجام دادن داریم؛ باید لباس‌های گرم را بیرون بیاوریم، سیستم گرمایشی خانه را راه بیندازیم، جلوی دریچه‌های کولر را بپوشانیم و در نهایت سری به خودرومان بزنیم و آن را برای روزهای برفی و بارانی و حتی یخبندان سال آماده کنیم.