کلمه کلیدی: 50 کشته در انفجار تروریستی ننگرهار افغانستان