کلمه کلیدی: 50 بار قسم متهم زن برای آزادی
  • 50 بار قسم متهم زن برای آزادی

    زن میانسال که با اتهام پرت کردن مرگبار مرد جوان از بالکن آپارتمان روبه‌رو شده بود، با ادای 50 بار سوگند به بی‌گناهی در جلسه دادگاه، حکم آزادی خود را دریافت کرد.