کلمه کلیدی: 5 کشته و مصدوم بر اثر نزاع شبانه در اردبیل