کلمه کلیدی: 31 ابر بدهکار بانکی
    • مجلس

    رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس خبر داد؛

    ارسال مدارک تخلفات 31 ابر بدهکار بانکی به قوه قضاییه

    رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: نسبت به ارسال اسناد و مداراک تخلفات و معرفی متخلفین از جمله 31 ابر بدهکار بانکی به مسئولان عالی کشور از جمله رئیس قوه قضائیه اقدام کردیم.