کلمه کلیدی: 30 سال است تنگه را رها نکرده‌ایم
  • 30 سال است تنگه را رها نکرده‌ایم

    «تنگه ابوقریب» از همان زمان تولید رفته بود در لیست فیلم‌هایی که شاخک خیلی از ما خبرنگارها به آن حساس شده بود. زمان اکرانش در جشنواره هم نشان داد که حساسیت روی این فیلم پربیراه نبوده است.