کلمه کلیدی: 28 کشته و زخمی بر اثر واژگونی اتوبوس محور تبریز - زنجان