کلمه کلیدی: 19 کشته و زخمی در تصادف اتوبوس و کامیون